Mantelzorgers

Wat kan ik voor u doen?

Ik kan uitzoeken hoe u ondersteund kunt worden in uw dagelijkse mantelzorg. Welke mogelijkheden zijn er voor hulp en zorg voor uw naaste? Ik kan helpen bij het aanvragen of wijzigen van zorg of voorzieningen. Op die manier kunt u voorkomen dat de zorg u boven het hoofd gaat groeien.

De onderwerpen waar we samen naar kunnen kijken zijn zorg, welzijn, wonen, werk/opleiding en financiën. Ik heb kennis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Wet Langdurige Zorg (WLZ,) Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (ZVW). Ik kan veel voor u uitzoeken. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • bij welk loket moet ik zijn voor het aanvragen van zorg?
  • welke WMO-voorzieningen van de gemeente zijn beschikbaar voor mij of degene voor wie ik zorg?
  • hoe maak ik een zorgplan voor het aanvragen van een indicatie?
  • hoe vind ik geschikte zorgverleners?
  • zelf zorg regelen met een PGB; wat komt daarbij kijken? Hoe vraag ik PGB aan?
  • hoe vind ik hulp in mijn omgeving, zoals familie, vrienden of burenhulpdiensten?
  • welke faciliteiten biedt mijn werkgever om de zorg te kunnen combineren met werk?

Daarbij vind ik het belangrijk dat u altijd zelf de regie houdt over wat ik voor u doe. Ik denk met u mee en ik probeer u zoveel mogelijk te ontlasten met praktisch regelwerk.

Wat zijn de kosten?

Er zijn verschillende manieren waarop u mijn inzet kunt bekostigen:

  • Er zijn zorgverzekeraars die hulp van een mantelzorgmakelaar vergoeden vanuit een aanvullende verzekering. Het overzicht vindt u hier.
  • Steeds meer werkgevers betalen een aantal uren ondersteuning door mantelzorgmakelaar om te voorkomen dat u uitvalt. Informeer ernaar bij uw werkgever.
  • U kunt de ondersteuning zelf bekostigen, in dat geval is het tarief 75,- per uur*.
Wilt u overleggen wat ik voor u kan betekenen? 

U kunt mij bereiken via telefoonnummer 06 19757835 of e-mail: info@hulpvoormantelzorg.nl
U kunt ook vrijblijvend onderstaand formulier invullen, dan neem ik contact met u op.

* Hulp voor Mantelzorg is niet btw-plichtig