Je hoeft het als mantelzorger

niet helemaal alleen te doen

Er zijn in Nederland veel mogelijkheden om zorg en hulp te krijgen. Veel voorzieningen om mensen met een beperking of aandoening te helpen in het dagelijks leven. Voor mantelzorgers is het fijn en soms noodzaak om hulp te krijgen bij het vinden van die mogelijkheden. Een mantelzorgmakelaar kan die hulp bieden.

U bent als mantelzorger belangrijk voor uw naaste. Misschien ziet u uw zorg als vanzelfsprekend. Het kan echter behoorlijk zwaar zijn om deze extra zorg te combineren met uw eigen leven, gezin en/of werk. Er moet veel geregeld en uitgezocht worden. Dan kan het helpen om iemand in te kunnen schakelen die de weg kan wijzen in het woud van voorzieningen en instanties, die mee kan helpen met aanvragen doen en die uitzoekt welke hulp u bij uw mantelzorgtaken kunt krijgen.